gambar keluarga kudus nazareth

Keluarga merupakan anugerah terbaik Tuhan dalam kehidupan manusia. Persekutuan yang di bangun adalah buah dari cinta kasih Allah bagi kita. Seiring berjalannya waktu terkadang keutuhan dan kebersamaan dalam keluarga digoyahkan oleh berbagai macam hal.

Dengan demikian sangatlah penting bagi kita untuk senantiasa berserah dan bersandar kepada kasih Tuhan agar sekiranya Dia hadir untuk menjaga dan melindungi keluarga kita dalam segala hal, terutama dari berbagai ancaman ataupun godaan yang dapat menggocangkan keutuhan keluarga. Tetapi tak lupa juga bahwa, kita senantiasa bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan rahmat yang telah dilimpahkan Tuhan bagi keluarga kita.

Baca juga: tips menjaga keluarga dari kuasa roh jahat oleh St. Sharbel Makhlouf

Berikut ini beberapa contoh doa pilihan secara khusus bagi keluarga katolik. Semoga doa-doa keluarga ini dapat bermanfaat dan menjadikan referensi yang baik untuk anda sekeluarga, untuk senantiasa penuh semangat dalam iman di bawah kasih dan naungan dari Tuhan kita Yesus Kristus.

Doa keluarga katolik suami dan istri


  • Doa keluarga katolik kepada Tuhan Yesus

Tuhan Yesus Kristus, sertailah keluargaku. Berikan kami kedamaian dan keharmonisan-Mu. Lindungilah kami dari segala kejahatan, perselisihan dan perpecahan. Berikan kami sayang untuk saling memahami satu sama lain, kebijaksanaan dan cinta untuk saling membantu, dan kepercayaan serta kesabaran untuk hidup bersama secara damai. Melalui perantaraan Bunda Maria, Ibu-Mu dan Bapa Santo Yosef, pelindung Gereja sekaligus pengasuh-Mu, keluarga kami dapat menjadi hidup lebih kudus, saling menerima, dan secara bersama-sama membangun keluarga. Jagalah keutuhan keluarga kami oleh terang Roh Kudus yang Engkau nyalakan di dalam diri dan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, atas segala anugerah dan kebaikan kasih-Mu bagi kami sekeluarga. Amin


  • Doa keluarga katolik bersama Bunda Maria

Salam Maria, penuh rahmat Bunda Gereja dan Bunda Allah. teladan hidup, dikaruniai Allah untuk menjadi Bunda bagi kami, anak-anakmu. Kesetiaan kasih dan lemah lembut menjadikan keluarga Kudusmu sebagai panutan bagi keluarga kami sehari-hari. Ratu kebijaksanaan Ilahi, kemi berdoa di hadapanmu. Berilah kedamaian dan kerukunan dalam keluarga kami. Jagalah mulut kami, jagalah hati kami, jagalah tangan kami, agar keluarga kami hidup dalam saling pengertian satu sama lain.

Lindungilah keluarga kami dari segala roh-roh jahat yang dapat menjatuhkan keutuhan, kebersamaan dan cinta kasih yang telah tertanam di dalam diri dan jiwa kami. Sekiranya dalam kebaikan Hatimu yang Kudus, engkau sampaikan segala doa kami kepada Yesus Kristus yang selalu mendengarmu. Agar dalam persekutuan dengan-Nya keluarga kami tetap bersatu padu dengan hidup saling berdampingan antara sesama kami seiman dan di tengah-tengah masyarakat. Amin


  • Doa keluarga katolik bersama Santo Yosef

Bapa Santo Yosef terkasih, Gereja menghormatimu sebagai pelindung dalam persekutuannya. Kesederhanaan dan ketaatan mengundang kami untuk mengikuti cara hidupmu yang penuh kasih dan kesetiaan pada kehendak Tuhan. sehingga engkau menjaga keutuhan keluarga Kudus dengan penuh kelembutan, kasih sayang, kesabaran, dan ketenangan. Kami datang kepadamu jadilah pelindung bagi keluarga kami. Perciklah kebijaksanaan surgawi kedalam hati kami, agar kami hidup dengan kesetiaan, ketaatan, kesabaran serta penuh tanggung jawab. Lindungilah kami dari kuasa jahat yang dapat menggoyahkan keutuhan keluarga kami. Sehingga kami menjalani kehidupan keluarga dengan penuh kasih dan kesetiaan. Ajari kami untuk menerima segala kebaikan Tuhan dengan penuh rasa syukur. Berilah kami kerendahan hatimu, agar dalam untung dan malang kami senantiasa bersyukur dan berserah kepada Yesus, putra Allah. Amin

Doa keluarga katolik di doakan bersama anggota keluarga

Allah, Bapa Yang Maha Bijaksana. Engkau menciptkan kami dan menyatukan menjadi satu keluarga. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala penyelenggaraan-Mu bagi keluarga kami. Berkatilah kami oleh cinta kasih-Mu. Lindungilah kami oleh malaikat surgwai. Agar dalam kebersamaan, kami saling menyayangi, mengasihi, dan saling menerima segala kekurangan dan kelemahan kami satu sama lain.

Berilah kami kesetiaan kasih untuk senantiasa tekun dalam iman. Dan utuslah Roh Kudus-Mu bagi keluarga kami sehingga bersama Dia yang tinggal didalam kami, kami dapat melewati hari-hari kami dengan penuh kesabaran dan ketabahan.

Bapa Yang Maha Bijaksana, biarkan keluarga kami menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan dan selalu bersyukur dan berterima kasih atas segala hal yang kami terima. Jagalah keutuhan iman kami dalam persekutuan Gereja yang dibangun oleh Yesus Kristus Putera-Mu dan lindungilah kami dari segala marah bahaya. Pancarkan kebaikan kasih-Mu ke dalam hati kami agar kami hidup dalam kebaikan kasih diantara sesama kami manusia. Amin

Itulah doa pilihan katolik untuk keluarga. Anda dapat memilih sendiri dari beberapa doa yang sediakan untuk didoakan secara bersama-sama dalam keluarga. Semoga ini dapat bermanfaat anda sekeluarga.

Oleh: Marianus
Dilarang menggandakan dalam bentuk apapun