doa katolik sebelum dan sesudah kerja atau kegiatan

Shallom, salam semangat. Dalam postingan ini, penulis membagikan doa katolik yang khusus di doakan sebelum dan sesudah kerja. Kami menyediakan beberapa pilihan doa yang disediakan, meminta perlindungan dan berkat Tuhan sebelum kerja dan juga mengucap syukur kepada Tuhan setelah selesai kerja.

Doa Katolik sebelum kerja 

Tuhan Yesus Kristus, ketika saya memasuki tempat kerja hari ini, saya mengundang kehadiranMu untuk bersama saya. Saya berdoa; dalam kebaikanMu, rahmatMu, belaskasihanMu, memohon agar Engkau mendampingi dan memberi perlindungan selama saya kerja.

Saya percaya dengan kuasaMu atas semua yang akan saya lakukan, diucapkan, dipikirkan dan diputuskan. Tuhan Yesus, saya berterima kasih atas pemberianMu. Saya berjanji untuk menggunakannya dengan penuh tanggung jawab demi kemuliaan namaMu.

Berilah saya semangat dan kekauatan baru untuk melakukan semua pekerjaan saya hari ini. Urapi pikiran dan berilah aku kekuatan, sehingga apa yang diselesaikan hari ini membawa kemuliaan bagi namaMu. Amin

Doa Katolik sebelum kerja lengkap

Ya Tuhan Pencipta semesta alam, Engkau memberi kami jiwa raga, akal dan pikiran. Serta membekali diri kami dengan segala pengetahuan dan kemampuan untuk keberlangsungan hidup kami, demi kemuliaan namaMu.

Melalui pekerjaan kami dapat memenuhi kebutuhan hidup, melalui pekerjaan kami dapat menemukan sesuatu yang baru, sehingga pengetahuan kami senantiasa diperbaharui. Melalui pekerjaan pula, kami dapat bertemu satu sama lain dan bergandengan tangan dalam menyelesaikan pekerjaan kami.

Tuhan ketika kami bingung, tuntunlah kami. Ketika kami lelah, berikan kekuatanMu kepada kami. Berilah cahaya Roh Kudus di dalam hati kami, agar denganNya kami tetap penuh semangat. Jagalah hati dan lidah kami, agar kami melayani sesama dengan cinta kasih. semoga pekerjaan kami hari ini, dapat bermanfaat bagi orang lain dan mendatangkan sukacita iman, demi kemuliaan namaMu. Amin

Doa Katolik sebelum kerja bersama St. Yosef
Santo Yosef dalam keseharianmu, engkau menjadi Putera Allah sebagai teman kerjamu. Ajari aku untuk menyelesaikan pekerjaanku sebagaimana yang engkau lakukan, dengan kesabaran dan ketekunan, bagi kemuliaan Tuhan dan untuk mereka yang telah Tuhan berikan untuk saya dukung.

Berilah saya untuk memandang pekerjaan dengan mata iman, dan ingatkan saya untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Dan ketika itu memberatkan, ajari aku untuk mempersembahkannya kehadirat Bapa Sorgawi, sebagai ganti dosa-dosa saya dan dosa-dosa dunia. Amin

Doa Katolik sebelum kerja singkat

Tuhan Yesus, sumber kekuatan sejati. Sumber semangat, iman, dan cintakasih. Segala pekerjaan yang hendak kami lakukan, kami serahkan kepadaMu sebab kami sadar akan keterbatasan dan kelemahan kami. Dan kami pun tak dapat bersandar pada pengertian kami sendiri melainkan pada pengertianMu dalam rahmat dan berkatMu bagi kami. Jagalah hati kami, mulut kami, dan pimpinlah tangan kami. Semua jeri payah kami, kami satukan ke dalam tanganMu demi kekudausan dan kemuliaan namaMu, kini dan sepanjang masa, Amin.

Doa katolik setelah selesai kerja.


  • Puji Syukur kehadiratMu, ya Bapa, Putera dan Roh Kudus. Karena kebaikan kasih dan kesetiaan yang telah menjaga dan melindungi kami. Hingga segala pekerjaan kami dapat selesai dengan baik. Bapa, bila hasil kerja kami kurang memuaskan bagi kami dan sesama. Kami mohon berilah kebijaksanaan dan kesabaran hati. Semoga apa yang kami temui hari dapat menghantar kami dalam kebijaksanaan Roh Kudus agar menjadi lebih baik di hari esok. Amin


  • Tuhan, setelah pekerjaan kami selesai, kami memberi pujian bagiMu. Kami bersyukur atas berkat dan waktu yang telah diberikan kepada kami untuk menyelesaikan pekerjaan kami. Semoga Engkau memberkati kami, biarkan pekerjaan yang kami selesaikan hari ini membuahkan hasil dan bermanfaat bagi orang lain. Demi kemuliaan namaMu. Terima kasih Tuhan, lindungilah aku. Amin 

Oleh: Marianus